MUHTACIZ


Gökyüzü senin heybetinden çatladığında,
Bir velvele kopup, göklerin yarıldığında,
Her çatlağından melekler ardı sıra indirildiğinde,
Tut elimizden bırakma bizi, sana muhtacız.

Sur’a üfürülüp, O güneş dürüldüğünde,
Işığının sönüp, karanlığa büründüğünde,
Semadan indirilip bir kenara atıldığında,
Yüreğimize sedanı bırak, sana muhtacız.

Yıldızlar bulanıp söndürüldüğünde,
Ardı arkasına düşüp dağıtıldığında,
Gökyüzü yerinden söküldüğünde,
Yıldızlar döküldüğünde, merhamet et sana muhtacız.

Dağlar yürütülüp, pamuk gibi atıldığında,
Kum tanesine döndürülüp üfürüldüğünde,
Yer yüzü çırılçıplak olup düzeltildiğinde,
Yanından ayırma, savurma bizi, sana muhtacız.

Denizler yarılıp akıtıldığında,
Birbirine karıştırılıp toplatıldığında,
Ateşlenip kor olup yok edildiğinde,
Gönlümüzde ol, koru, muhtacız sana.

Kıyılmaz mallar, kıyılıp bırakıldığında,
Plazalar, çok yıldızlı oteller, villalar yıkıldığında,
Eşyalar, arabalar, makamlar alt üst olduğunda,
Nurunla koru, isyanımıza bakma, muhtacız sana.

Kabirler deşilip, içi dışına çıktığında,
Toprak ağırlıklarını dışa attığında,
Ruhlar eşleştirilip, yeniden vücud bulduğunda,
Nurdan minbere oturt, muhtacız sana.

Vahşi hayvanlar bile bir araya toplandığında,
Boynuzludan boynuzsuzun hakkı alındığında,
Sineğin inekten hesabı sorulduğunda,
Halimiz nicedir utandırma, af eyle muhtacız sana.

Diri diri haramlara gömülen kız, diriltildiğinde,
Kanlar içinde annesinin memesine asıldığında,
Babasına  ne için, öldürüldüğünü sorduğunda,
Söyleyecek söz yok, muhtacız sana.

Katlanıp dürülmüş, defterler açıldığında,
Küçük büyük her şeyin sayılıp döküldüğünde,
Kimine sağından kimine solundan eline verildiğinde,
Halimize acı, Sağımızdan ver, muhtacız sana.

Cehennem üç bin yıl yakılıp kızıştırıldığında,
Günahlarımız ateşi kızdırıp körüklediğinde,
Gayyanın ateşi alevlenip haykırdığında,
Emanına al, rahmeyle muhtacız sana.

Takva sahiplerine cennet yaklaştırıldığında,
Nurdan minberler kurulup oturtulduğunda,
Mahşer halkına gıptayla baktırıldığında,
Cemalini göster, mahrum etme muhtacız sana.

Mustafa ÖZBAĞ    27.08.2009

  i-4 i-3 i-2 i-1 instagram
canliyayin
b 1
salavatıseba
b-3
b-4
b-5
b-6
b-7
b-2
b-8
b-9
Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.